Zes pijlers

 

De periode op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Wist u dat een kind 7520 uur wordt toevertrouwd aan de leerkrachten van de basisschool? Onze naam, ‘t Stekske, verwijst naar een jong plantje. Wij willen de jonge plantjes, de kinderen op 't Stekske, begeleiden bij het opgroeien naar verantwoordelijke wereldburgers. Om dat zo goed mogelijk te doen, hanteren wij 6 onderwijskundige pijlers. Dit zijn ze:

  1. Pedagogische aanpak: In een veilig pedagogisch klimaat laten we leerlingen zoveel mogelijk zelf eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
  2. Leerstofaanbod / curriculum: We werken op een betekenisvolle manier aan brede vorming. Het gaat daarbij om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
  3. Basisvaardigheden: Goed kunnen lezen, rekenen, spellen, communiceren en het beschikken over voldoende kennis zijn voorwaardelijk.
  4. Didactische aanpak: Hoge verwachtingen, goede instructies, en veel samen leren vormen de kern van de onderwijsleeractiviteiten die plaatsvinden.
  5. Omgaan met verschillen: Ieder kind leert en maakt vorderingen. Om ze zoveel mogelijk te laten groeien, behandelen wij leerlingen verschillend.
  6. Organisatorische aanpak: We organiseren ons onderwijs flexibel en verzorgen bij de basisvaardigheden instructies op jaargroepniveau.

Vanuit deze pijlers, gebaseerd op bewezen inzichten, wordt het onderwijs georganiseerd en aangeboden.