Medezeggenschapsraad

 

Wat doet de medezeggenschapsraad van ’t Stekske?

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Zo ook op basisschool ’t Stekske. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meebeslissen over onderwerpen als:

 • de schoolgids
 • de schooltijden
 • ouderhulp
 • de aanschaf van nieuwe methodes
 • vaststelling van vakanties
 • de veiligheid in en rondom de school
 • besteding van geld
 • onderwijsvernieuwingen
 • onderwijsverbeteringen
 • tussenschoolse opvang
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)

De taak van de MR is het geven van advies en instemming over de bovengenoemde onderwerpen. De MR overlegt en wisselt informatie uit over schoolse zaken met de directie van de school. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van teamleden. De MR van ’t Stekske bestaat uit 2 ouderleden en uit 2 personeelsleden.

De stichting Optimus heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd. Dat kan een ouderlid of een personeelslid zijn. De GMR van stichting Optimus bestaat uit 14 leden.

De samenstelling van de MR schooljaar 2023-2024:

 • Kristel van Hinthem (ouderlid - kristel@vanhinthem.nl)
 • Renate Dashorst (ouderlid - renatedashorst@gmail.com)
 • Thécla Oosterkamp (personeelslid - t.oosterkamp@optimusonderwijs.nl)
 • Truus van de Wiel (personeelslid - t.vandewiel@optimusonderwijs.nl)

Voor de oudergeleding van de MR geldt dat (bij meer kandidaten dan plaatsen) verkiezingen worden uitgeschreven. Ouderleden nemen voor 3 jaar zitting in de MR, maar mogen zich na deze termijn herkiesbaar stellen. Personeelsleden nemen ook voor 3 jaar zitting in de MR.

De MR vergadert minimaal 5 keer en maximaal 10 keer per schooljaar.