Een uitdagend pedagogisch klimaat

Een breed en betekenisvol leerstofaanbod

Leren doen we samen

Instructies in kleine groepen

Welkom bij Basisschool 't Stekske

 

Van harte welkom op de website van basisschool 't Stekske in Langenboom. De school zijn we samen: leerlingen, ouders en team. Samen staan we voor goed en vooruitstrevend onderwijs, gebaseerd op bewezen inzichten. Met als ultiem doel een optimale ontwikkeling voor alle kinderen en een prettige werkomgeving voor alle personeelsleden. De school is onderdeel van een bruisend en actief dorp en staat middenin de natuur. Er heerst een collegiale en gastvrije sfeer waarin (nieuwe) mensen zich snel thuisvoelen. Kortom, een leer-, werk- en ontwikkelomgeving die veel te bieden heeft voor iedereen.

Op deze site vindt u alle informatie over de school in het kort. Mocht u meer willen weten of, nog beter, de school mee willen ondersteunen, dan bent u altijd welkom. Want uiteindelijk zijn en blijven we samen de school.

Team 't Stekske

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl