Samen opleiden

 

Het goed opleiden van toekomstige collega’s, wordt door het team van ’t Stekske gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we op professionele wijze in willen vullen. Daarom is onze school sinds het schooljaar 2016-2017 een zogenaamde ‘opleidingsschool’. Vanuit een samenwerkingsovereenkomst met de HAN Pabo wordt teamleren en kennisontwikkeling (van leraren en studenten) gestimuleerd. Van uitsluitend stage in de klas wordt de focus verlegd naar meer ‘in de school’ opleiden. De leraar is als mentor daarbij een voorbeeld voor de student.

Het team van ‘t Stekske zal twee studiemiddagen per schooljaar besteden aan verdere professionalisering inzake het opleiden van studenten. Daarnaast zullen intervisiemomenten voor zowel studenten als mentoren worden belegd. Optimus en de HAN Pabo hebben samen een ‘schoolopleider’ aangesteld om (toekomstige) leraren in de beroepspraktijk van een opleidingsschool te begeleiden. Bij de toekomstige leraar heeft de schoolopleider ook de taak om te beoordelen. Het begeleiden van leraren is vooral gericht op het opleiden van studenten naar de doelen van de betreffende opleidingsfase of opleidingsvariant. Daarnaast is de schoolopleider belast met het organiseren van kennisdeling vanuit de professionaliserings- en onderzoeksactiviteiten binnen de school.

Om alle taken goed uit te kunnen voeren, werkt de schoolopleider intensief samen met de schoolleider, de stage coördinator en de instituutsopleiders van de HAN Pabo. Onze school biedt ook studenten van ROC de Leijgraaf de mogelijkheid om een stage voor de opleiding ‘onderwijsassistent’ bij ons te doorlopen.