Ouderbetrokkenheid

 

Zowel de oudervereniging, de medezeggenschapsraad als diverse werkgroepen leveren een belangrijke en constructieve bijdrage aan de gang van zaken op school. Zij werken nauw samen met het schoolteam, stimuleren en leggen contacten tussen de ouders en de school en willen als klankbord fungeren voor ouders. Een aantal schoolse en buitenschoolse evenementen wordt voorbereid en uitgevoerd door werkgroepen die bestaan uit leerkrachten en leden van de oudervereniging. De ervaring leert dat de werkgroep een beroep kan doen op de bereidwilligheid van veel ouders om te assisteren bij diverse activiteiten.

Basisschool ’t Stekske hecht aan goede en duidelijke communicatie en gaat graag de dialoog aan met ouders als educatieve partners. Gedurende het schooljaar worden verschillende gelegenheden gecreëerd om ouders te informeren en in gesprek te gaan over een breed scala aan onderwerpen.