De grote vijf

 

Sinds 3 jaar zijn we met de werkgroep positief schoolklimaat aan het werk gegaan om te komen tot duidelijke afspraken en regels, bedoeld om op ’t Stekske een fijne, veilige omgeving te creëren waarbij alle kinderen en leerkrachten ‘dezelfde taal spreken’. Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap van kinderen en het mogen leren van gewenst gedrag. Dit betekent dat kinderen zelf het belang van de afspraken en regels ervaren en daardoor er zelf zorg voor dragen dat deze worden nageleefd. Ook mogen kinderen, net zoals bij taal en rekenen, fouten maken en leren.

Om de kinderen eigenaar te maken van de afspraken en regels zijn wij de groepen in gegaan en hebben gesprekken gevoerd met de kinderen. Daarbij hebben we in eerste instantie gesproken over het waarom van het maken van afspraken en vervolgens welke afspraken zij van belang vinden om tot een fijn schoolklimaat te komen. Hierbij kwamen opvallend vaak, in de verschillende groepen, dezelfde opmerkingen naar voren. Per klas ontstond er uiteindelijk een door de leerlingen gekozen top 5 van belangrijke regels en afspraken. De werkgroep positief schoolklimaat heeft uit deze bevindingen een top 5 voor de school gemaakt, die wij ‘De Grote 5' noemen. Onder deze ‘Grote 5’ kun je alle kleine en grote afspraken en regels scharen die voor de school belangrijk zijn en welke wij willen gaan hanteren.

Tevens hebben wij bij alle 5 de afspraken een pictogram ontworpen. Deze zullen binnen (en buiten) de school duidelijk zichtbaar worden gemaakt en de kinderen herinneren aan wat we hebben afgesproken. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat het iets wordt van ons allen.

 

In de bijlage de ouderbrief die wij eerder hebben verzonden. Hierin vindt u de alle verdere uitleg rondom de afspraken en de pictogrammen.