Aanmelden

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn altijd van harte welkom op 't Stekske. Eén keer per jaar houden wij een algemene informatiebijeenkomst die gericht is op de ouders van kinderen die onderwijs willen gaan volgen op onze school. Deze is dit jaar op dinsdagavond 30 januari 2024 om 19.30 u. Daarnaast is er nog een inloopochtend voor (de ouders van) nieuwe leerlingen. Deze is op dinsdagochtend 20 februari 2024 vanaf 9.00 uur. Aanmelden voor beide activiteiten kan via info@stekske.nl.

Wij willen ouders vragen om hun kind tijdig aan te melden. Als kinderen voor 1 april worden aangemeld, kunnen wij garanderen dat ze het volgende schooljaar op 't Stekske terecht kunnen. Vroegtijdig aanmelden betekent dat wij optimaal kunnen anticiperen op de leerlingaantallen van het nieuwe schooljaar. Op basis van die aantallen kunnen wij zorgen voor voldoende personeel en ondersteuningsmogelijkheden. Als kinderen laat aangemeld worden, loopt de school in sommige gevallen gelden mis, waardoor de klassen onnodig groot kunnen worden. Dat moeten we samen zien te voorkomen.

 

Aanmeldformulier

Om uw kind aan te melden, kunt u gebruik maken van de onderstaande aanmeldformulieren. Wij bevestigen de aanmelding kort daarna. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zullen wij contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen. Soms stromen kinderen in hogere groepen in als er sprake is van een verhuizing of het wisselen van school. Als u ons hierover een mail stuurt (info@stekske.nl), plannen we samen een geschikt moment om kennis te maken.