SOB: Scenario Ontwikkeling Basisonderwijs Gemeente Mill en St Hubert

De aanhoudende krimp van het aantal leerlingen dat de basisscholen in de gemeente Mill en Sint Hubert bezoekt maakt dat de toekomst van de organisatie van het basisonderwijs binnen de gemeente op de agenda staat.

Momenteel wordt het basisonderwijs in de gemeente verzorgd door vijf scholen. Vier van deze scholen behoren tot de Stichting Peelraam, namelijk: ’t Stekske in Langenboom, De Schare in Sint Hubert, De Klimop in Wilbertoord en De Lens in Mill. Eén school behoort tot de Stichting Invitare, namelijk De Kameleon in Mill.

Vanuit verschillende kanten worden er de laatste tijd zorgen geuit en vragen gesteld aan de bestuurders en verantwoordelijken voor het basisonderwijs in onze gemeente. Mede op verzoek van een aantal dorpsraden heeft het bestuur van de Stichting Peelraam het initiatief genomen om een traject op te starten, waarbij met alle betrokkenen nagedacht kan worden over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente.

Recent is hiervoor een stuurgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een plan op te stellen waarmee:
1) in samenspraak met alle betrokkenen bij het basisonderwijs in de gemeente
2) één of meerdere toekomstscenario’s uitgewerkt kunnen worden
3) voor het behoud van kwalitatief goed basisonderwijs binnen de gemeente,
4) zo dicht mogelijk bij de dorpskernen en
5) met oog voor continuïteit, leefbaarheid en veiligheid.
Het uiteindelijke doel is: realistische scenario’s ontwikkelen voor het behoud van onderwijskwaliteit en continuïteit, zodat de schoolbesturen tot optimale besluitvorming kunnen komen.

De informatie over dit traject (informatiebulletins, verslagen van bijeenkomsten) vindt u hier!

  Verslag 1 stuurgroep     Klik hier    
  Verslag 2 stuurgroep Klik hier
  Verslag dorpsraad Langenboom      Klik hier
  Verslag dorpsraad Wilbertoord      Klik hier
  Verslag dorpsraad Sint Hubert       Klik hier
  Verslag bijeenkomst basisscholen Mill           Klik hier
  Verslag bijeenkomst 5 Klik hier