Oudervereniging (OV)

 De oudervereniging van 't Stekske bestaat uit 9 ouders die samen met de leerkrachten van school diverse activiteiten voorbereiden en ondersteunen bij de uitvoering hiervan Daarnaast krijgen zij hulp van een aantal ouders die helpen bij o.a. kluswerkzaamheden, opbouw van materialen etc, Activiteiten die o.a. georganiseerd worden zijn onderhoud speelplaats, kerstviering, Carnaval, Koningsdag, schoolreis, leerlingenraad, hulp bij de musicalavonden van groep 8 en de afscheidslunch van groep 8. Ook heeft de OV een aantal vast kosten om de vereniging te kunnen laten bestaan. Het lidmaatschap van de Oudervereniging is op vrijwillige basis. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Wordt u lid van de OV dan betaalt u jaarlijks per kind een klein bedrag aan contributie  om genoemde activiteiten te kunnen bekostigen. Tevens betaalt u de kosten van de schoolreis van uw kind. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en tijdens de informatieavond  door de aanwezige ouders vastgesteld.

Het totaalbedrag per kind was voor 2015-2016 vastgesteld op:

 

  • Groep 1-2 € 10,50
  • Instromers na 1 januari € 7,50 (alleen schoolreis)
  • Groep 3-4 € 19,50
  • Groep 5-6-7 € 20,50
  • Groep 8  € 3,00

 

De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 worden vastgesteld tijdens de informatieavond die gehouden wordt op 11 september. Via de website www.stekske.nl wordt u hierover verder geïnformeerd.