Ouderklankbordgroep

Doel van de ouderklankbordgroep is om op een informele manier met de directie wat dieper in gesprek te gaan over zaken die op school en bij de ouders leven.
Wens vanuit school is, om van ouders te horen hoe bepaalde informatie en andere aspecten van de school door ouders worden ervaren en ontvangen. Komt de communicatie over zoals het bedoeld is. Zijn er onduidelijkheden? Wat kunnen we verbeteren?

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de verwachtingen over de bijeenkomsten uitgesproken en is er gebrainstormd over mogelijke onderwerpen. Verder zijn het algemeen beeld van de school, de informatieavonden, de rapporten en de oudergesprekken besproken.
De ouderklankbordgroep groep bestaat nu uit vier ouders en de directeur. Het voornemen is om vier keer per schooljaar een avondbijeenkomst van anderhalf uur te plannen. We zien de groep nog graag wat groter dan die op dit moment is. Vindt u het interessant om mee te praten en wat dieper in te gaan over zaken in en rondom de school, meldt u zich dan aan voor de ouderklankbordgroep. Dat kan via een mail naar info@stekske.nl