Boeiend onderwijs, goede resulaten!

Basisschool ’t Stekske is een school waar eigentijds onderwijs wordt gegeven in een professionele cultuur.
Kenmerkend voor het onderwijs op ’t Stekske is het omgaan met verschillen tussen leerlingen en met de manieren waarop zij leren. Het team blijft samen studerend en lerend op weg op pad om het onderwijs passend en boeiend te maken voor alle leerlingen. Dat is ons beroep!
Uit vele onderzoeken blijkt hoe belangrijk goede relaties en veiligheid bij de ontwikkeling van de hersenen en dus ook bij het leren zijn. Dit betekent voor ons onderwijs dat we aandacht hebben voor het creëren van een veilige omgeving waarin sprake is van goede communicatie, respect voor elkaar en waarin verschillende vormen van samenwerken en actief en samen leren worden toegepast
Elke leerling heeft een eigen verhaal waarvoor we oog en oor hebben. Het vraagt van ons als team in verschillende situaties een aanpak op maat, waarin we graag samen met u als ouders als educatief partner optrekken.
Binnen het jaarklassensysteem werkt elke leerling zoveel mogelijk op het eigen niveau. Daarbij worden eigentijdse en digitaal ondersteunde methodes ingezet en beschikken alle groepen over digitale schoolborden en computers t.b.v. de verwerking van de lesstof.

Als enige school in het dorp staat basisschool ’t Stekske sterk in verbinding met de dorpsgemeenschap van Langenboom en met de hedendaagse maatschappij. Onze samenleving vraagt mensen die keuzes kunnen maken, kunnen samenwerken en communiceren, maar ook zelfstandig en verantwoord kunnen functioneren. We willen als school een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoordelijke en eigentijdse wereldburgers.