Kwaliteitszorg

De onderstaande kwaliteitskaarten gebruiken wij om de kwaliteit van ons onderwijs op verschillende gebieden te borgen.

 Kwaliteitskaart 
 Begrijpend luisteren / begrijpend lezen           Klik hier    
 Coöperatief leren Klik hier   
 Didactisch handelen Klik hier    
 Gebruik maken van toetsen en toetsresultaten  Klik hier   
 Identiteit Klik hier    
 Klassenmanagement Klik hier    
 Pedagogisch handelen Klik hier    
 Spelling Klik hier    
 Hoogbegaafdheid beleidsplan 2016 Klik hier
 Stage Klik hier    
 Sociale vragenlijst ouders 2013 Klik hier
 Sociale vragenlijst leerlingen 2013 Klik hier
 Sociale vragenlijst leerkrachten 2013 Klik hier