Hoofdluiscontrole


Na elke vakantie wordt op maandagmorgen de hoofdluiscontrole bij alle leerlingen van de school uitgevoerd door een werkgroep van ouders.

De bevindingen van de werkgroep worden doorgegeven aan de leerkrachten. In het geval van het signaleren van hoofdluis en/of nieuwe neten bij een leerling, worden zijn/haar ouders via de mail of de telefoon hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Zie hiervoor op internet diverse tips, adviezen en producten, die bij de apotheek of drogist verkrijgbaar zijn.
Ook worden de ouders van alle leerlingen van de betreffende groep geïnformeerd, zodat zij extra alert kunnen zijn bij hun dochter of zoon. De groep(en), waar hoofdluis of nieuwe neten zijn geconstateerd, worden na 3 weken weer extra gecontroleerd.

Op deze manier en mede door het gebruik van luizencapes, houden we het probleem hoofdluis redelijk onder controle. Echter uw waakzaamheid en medewerking is ook hard nodig.
Heeft u tijd en zin om een bijdrage te leveren aan deze werkgroep, kunt u contact opnemen met de eigen leerkracht.