Aanmelden nieuwe leerlingen

Op dinsdag 26 januari 2021 organiseren wij een online algemene informatiebijeenkomst. Ouders, waarvan hun kind in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022 vier jaar wordt, zijn op die avond van 20.00-21.30 uur van harte welkom op 't Stekske. Er zal algemene informatie worden gegeven over de school en de werkwijze.

Daarnaast wordt er op dinsdag 16 maart 2021 een inloopochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend wordt u rondgeleid door de leerlingen uit groep 8. Deze ervaringsdeskundigen kunnen natuurlijk het beste over hun eigen school vertellen! U ervaart tijdens deze rondleiding hoe het voor u en voor uw kind 'voelt' binnen de school. Ook is er tijdens deze open schooldag algemene informatie over 't Stekske beschikbaar en zijn er verschillende teamleden aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Na deze rondleiding krijgt u een informatiepakketje mee met daarin het aanmeldformulier en het formulier met betrekking tot de privacywet. Deze formulieren zijn tevens onderaan deze pagina te downloaden. De formulieren mag u ingevuld retourneren bij een van de leerkrachten of mailen naar info@stekske.nl.

Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor één of beide bijeenkomsten. Na de aanmelding ontvangt u een deelnamelink voor de informatiebijeenkomst van dinsdag 26 januari 2021:

Aanmeldformulier informatiebijeenkomst en inloopochtend 

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zullen wij contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen. Soms stromen kinderen in hogere groepen in als er sprake is van een verhuizing of het wisselen van school. Als u hierover belt, dan plannen wij hiervoor een geschikt moment. Dit geldt ook als u niet aanwezig kunt zijn bij bovengenoemde bijeenkomsten. 


Klik hier voor het aanmeldformulier en de formulieren m.b.t. de privacywet van basisschool 't Stekske.